Şəki-Zaqatala Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar

Oğuz rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Oğuz rayonunda ilk kitabxana 1941-ci ildə yaradılmışdır. 1947-ci ildə isə rayonun 3 kəndində, Xaçmaz, Qumlaq və  Daşağıl kəndlərində kitabxana yaradılmışdır.

1980-ci il sentyabr ayında Oğuz rayon Mərkəzi kitabxanası Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə çevrilmişdir. 1980-ci ildən kitabxana öz ətrafında 1 mərkəz, 1 uşaq, 1 şəhər və 30 kənd kitabxana filialını birləşdirmişdir. 2012-ci ilin yanvar ayından Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2011-ci il tarixli 162 №-li qərarına uyğun olaraq MKS-nin yeni strukturu yaradılmışdır.  Halhazırda MKS-də 1 mərkəzi kitabxana və 23 kitabxana  filialı fəaliyyət göstərir və  çalışan işçilərdən 15 nəfəri ali, 22 nəfər orta ixtisas, 11 nəfəri isə orta təhsillidir.       

Mərkəzi kitabxanada hazırda 6 şöbə fəaliyyət göstərir: Oxuculara xidmət şöbəsi, Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi, Metodika və biblioqrafiya şöbəsi, Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi, İnformasiya-resurs şöbəsi, Uşaq şöbəsi. Mərkəzi kitabxanada 5- i texniki işçi olmaqla 24 nəfər işçi çalışır.  MKS-nin fondu 168928 ədəd, kitab verlişi 163318 nüsxə, oxucusu 9488  nəfərdir.

 

1.Baş Daşağıl filialı

2.Muxas filialı

3.Bucaq filialı

4.Filfilli filialı

5.Bayan filialı

6.Xalxal filialı

7.Ərmənət filialı

8.Qumlaq filialı

9.Şirvanlı filialı

10.Tayıflı filialı

11.Kərimli filialı

12.Yaqublu filialı

13.Padar filialı

14.Yemişənli filialı

15.Dəymədərə filialı

16.Sincan filialı

17.Xaçmaz Qışlaq filialı

18.Xaçmaz 23 saylı filialı

19.Xaçmaz 24 saylı filialı

20.Böyük Söyüdlü filialı

21.Astraxanovka filialı

22.Qarabulaq filialı

23.Xalxal Qışlaq filialı

Oğuz şəhəri, H.Əliyev küç.68

oguz.clz.az